KONTAKT

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
Phone (034) 411 080
Mobile 099 733 2042
Fax (034) 411 081
Email anamarija.blazevic@pakrac.hr
Zamjenik obnašateljice dužnosti gradonačelnika:
Goran Labus
Phone (034) 411 080
Fax (034) 411 081
Mobile 098 977 5676
Email goran.labus@pakrac.hr
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA PAKRACA
Pročelnik:
Tomislav Petrač, dipl.iur.
Phone (034) 411 080
Mobile 098 519 897
Fax (034) 411 081
Email procelnik@pakrac.hr
Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti
Voditelj Odsjeka:
Marijan Širac, dipl.oec.
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email marijan.sirac@pakrac.hr
Referent za poslove Gradskog vijeća:
Tatjana Luksetić
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email tatjana.luksetic@pakrac.hr
Referent općih poslova:
Snježana Špelić
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email snjezana.spelic@pakrac.hr
Stručni suradnik za društvene djelatnosti:
Dubravka Špančić
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email dubravka.spancic@pakrac.hr
Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije
Voditelj Odsjeka:
Vinko Pečanić, dipl.oec.
Phone (034) 511 052
Mobile 099 314 9302
Fax (034) 411 081
Email financije@pakrac.hr
Viši stručni savjetnik za gospodarstvo:
Milan Nakić, dipl.iur
Phone (034) 411 080
Mobile 099 703 2147
Fax (034) 411 081
Email milan.nakic@pakrac.hr
Referent za financijsko poslovanje:
Lidija Kufner
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email lidija.kufner@pakrac.hr
Referent računovodstveno-financijskih poslova:
Snježana Kaćera
Phone (034) 411 080
Mobile 099 5612 915
Fax (034) 411 081
Email snjezana.kacera@pakrac.hr
Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Voditelj Odsjeka:
Marija Čar, inž.građ.
Phone (034) 313 191
Mobile 099 443 1511
Fax (034) 411 081
Email marija.car@pakrac.hr
Stručni suradnik za infrastrukturu:
Saša Lapaš, inž.el.
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email sasa.lapas@pakrac.hr
Komunalni redar:
Tomislav Luksetić
Phone (034) 511 055
Mobile 099 703 2148
Fax (034) 411 081
Email tomislav.luksetic@pakrac.hr
Referent za naplatu gradskih prihoda:
Darko Miletić
Phone (034) 511 055
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email darko.miletic@pakrac.hr
Referent za graditeljstvo:
Josipa Žili
Phone (034) 411 080
Mobile -
Fax (034) 411 081
Email josipa.zili@pakrac.hr
Vlastiti pogon
Voditelj:
Almir Delihodžić
Phone
Mobile 099 443 1512
Fax
Email almir.delihodzic@pakrac.hr