e-OGLASNA PLOČA GRADA PAKRACA

PREZIME I IME VRSTA PREDMETA DATUM OBJAVE DATUM ISTEKA OBJAVE POSTAVITE PITANJE UVID U PDF
PAVIĆ MARA I MARKO Rješenje o uklanjanju ruševine 17.2.2016. 2.3.2016.
MAZALICA JOVICA Rješenje o uklanjanju ruševine 17.2.2016. 2.3.2016.
KOVAČEVIĆ STEVAN Rješenje o uklanjanju ruševine 17.2.2016. 2.3.2016.
DŽODAN MILAN Rješenje o uklanjanju ruševine 17.2.2016. 2.3.2016.
BJELIĆ MILICA Rješenje o uklanjanju ruševine 17.2.2016. 2.3.2016.
ŠTRBAC DRAGA I BRANKO Rješenje o uklanjanju ruševine 16.2.2016. 1.3.2016.
ČULO STEVO I KARAPANDŽA MILICA Rješenje o uklanjanju ruševine 16.2.2016. 1.3.2016.
SUŽNJEVIĆ NIKOLA Rješenje o uklanjanju ruševine 16.2.2016. 1.3.2016.
BABIĆ ĐURO Rješenje o uklanjanju ruševine 16.2.2016. 1.3.2016.
GRBAC DAVOR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 16.2.2016. 1.3.2016.
GOLIĆ ANKA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 16.2.2016. 1.3.2016.
TOMIĆ SLAVKO Rješenje o uklanjanju ruševine 25.1.2016. 8.2.2016.
JAGODIĆ MILADIN Rješenje o uklanjanju ruševine 22.1.2016. 8.2.2016.
PERIĆ PAVA Rješenje o uklanjanju ruševine 7.1.2016. 18.1.2016.
NOVOSELAC TUGOMIR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 7.1.2016. 18.1.2016.
KNEŽEVIĆ ANTONIJA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 7.1.2016. 18.1.2016.
DRAKSLER SUZANA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 7.1.2016. 18.1.2016.
ADŽIJEVIĆ ĐURĐA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 7.1.2016. 18.1.2016.
POČUČA ZORICA Rješenje o uklanjanju ruševine 8.12.2015. 21.12.2015.
KRAJNOVIĆ MILAN Rješenje o uklanjanju ruševine 8.12.2015. 21.12.2015.
BERIĆ LJUBAN Rješenje o uklanjanju ruševine 8.12.2015. 21.12.2015.
MERINGER DAVOR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
LUKAČEVIĆ DRAGICA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
KRUPA TOMISLAV Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
KOMLENAC RAJKO Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
BOSANAC TIHOMIR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
BOSANAC MILANA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 18.11.2015. 26.11.2015.
IVANOVIĆ LJUBAN Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 22.10.2015. 6.11.2015..
VUKOJA ZDENKA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 27.10.215. 5.11.2015.
ČALIĆ DESA Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
SUBANOVIĆ BRANKO Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
PRODANOVIĆ MILOŠ Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
MALENIĆ PERO Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
LAPAŠ MIROSLAV Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
FILKAS MILAN Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
BUZDUM BOSILJKA Rješenje o komunalnoj naknadi 15.9.2015. 24.9.2015.
ZELENIKA IVICA Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
VEZMAR PREDRAG Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
REILI ROBERT Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
RAGUŽ ZLATKO Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
MAROŠEVIĆ ZLATKO Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
LENČE DAVOR Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.
ERCEG ANTON Rješenja o ovrsi duga komunalne naknade 15.9.2015. 24.9.2015.

Comments are closed.